Wirtualna przestrzeń do akademickiej dyskusji na temat                 wirtualnej rzeczywistości

Wirtualium to innowacyjny projekt akademicki skupiający się na wirtualnej rzeczywistości (VR) jako nowej domenie ludzkiego życia oraz na zastosowaniach technologii VR w różnych dziedzinach, takich jak edukacja, biznes, kultura, prawo, medycyna i inne. 

Wirtualium jest jedną z pierwszych na świecie konferencji naukowych, która odbywa się w środowisku VR-owym. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do prowadzenia interdyscyplinarnych dyskusji na temat VR. Konferencja stanowi również próbę wykorzystania potencjału VR jako miejsca do zorganizowania tego typu wydarzenia.

Dodatkowo, projekt obejmuje Letnią Akademię VR – serię warsztatów naukowych w wirtualnej rzeczywistości, skierowanych do osób uczących się w szkołach ponadpodstawowych i ich nauczycieli(-ek). Warsztaty te koncentrują się na wirtualnej rzeczywistości i nowych technologiach, dając uczestnikom możliwość pogłębienia wiedzy w tej dynamicznie rozwijającej się dziedzinie.

Projekt realizowany jest przez Laboratorium EduVRLab - Wydział Humanistyczny AGH we współpracy z Academia Electronica. Za organizację odpowiada Komitet Organizacyjny i Naukowy, składający się z osób związanych z różnymi jednostkami akademickimi i edukacyjnymi. Wirtualium jest projektem non-profit, organizowanym z myślą o dobru publicznym, co podkreśla jego społeczne znaczenie. Projekt finansowany jest ze środków Wydziału Humanistycznego AGH. 

NASZE WYDARZENIA

KONFERENCJA NAUKOWA

Wirtualium to ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona interdyscyplinarnym badaniom nad wirtualną rzeczywistością. Konferencja jest organizowana w wirtualnych przestrzeniach Academia Electronica na platformie Spatial i zapewnia uczestnikom swobodę uczestnictwa zarówno przy użyciu komputerów, urządzeń mobilnych, jak i gogli VR.  

Pierwsza edycja konferencji miała miejsce w 2022 roku i szybko zdobyła uznanie w środowisku akademickim, otrzymując tytuł "Konferencji Roku 2022" w ramach konkursu StRuNa. W roku następnym, Wirtualium zostało ponownie nominowane do tej prestiżowej nagrody, potwierdzając swoje znaczenie i wpływ na rozwój badań wirtualnej rzeczywistości.


NASZE WYDARZENIA

LETNIA AKADEMIA VR

Letnia Akademia VR to wyjątkowy obóz warsztatowy, którego kształtowanie jest powierzone ekspertom związanym z projektem Wirtualium. Jego celem jest dostarczanie rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności osobom uczącym się w szkołach ponadpodstawowych oraz oraz ich nauczycielom(-kom), którzy pragną włączyć narzędzia VR w proces dydaktyczny.

wirtualium@agh.edu.pl