Instrukcja przygotowania abstraktu

Prosimy, aby abstrakty wystąpień (referatów) oraz posterów:


Tekst powinien zawierać przedstawienie tematu. Jeśli to możliwe, prosimy o przedstawienie głównego jasno sformułowanego celu badań i ich metodologii, a także podsumowanie myśli zawierających się w referacie.

W przypadku pytań związanych z procesem przesyłania abstraktów prosimy o kontakt pod adresem: wirtualium@agh.edu.pl

O przyjęciu abstraktu wystąpienia decyduje Komitet Naukowy wraz z Komitetem Organizacyjnym. Decyzja o pozytywnym lub negatywnym wyniku kwalifikacji zostanie przekazana Uczestnikom poprzez przesłanie zwrotnej wiadomości e-mail nie później niż dnia 10 maja 2024 r. UWAGA: Po zakwalifikowaniu osoby, które wybrały formę posteru, proszone są o wysłanie pliku do 15 maja 2024 r. poprzez formularz sesji posterowej.

​Przewidziany czas na wystąpienie w formie referatu wynosi 20 minut. Dyskusje odbędą się na końcu każdego panelu. Uczestnicy konferencji w ramach swoich wystąpień mają możliwość projekcji swoich prezentacji. Wydzielone zostanie także miejsce na sesję posterową, na którą będzie przeznaczony czas ok. 1h. W tym czasie każdy z uczestników konferencji będzie mógł równolegle podejść do wybranego posteru, który go zainteresuje i porozmawiać osobiście z osobą autorską (ew. osobami autorskimi). 

W przypadku wystąpień lub posterów przygotowywanych przez więcej niż jedną osobę autorską, prosimy o przesłanie osobnych formularzy zgłoszeniowych przez każdą z nich (nie więcej niż 3). Zgłoszenia muszą zawierać ten sam tytuł i abstrakt wystąpienia lub posteru.